Verslag Samenwerking en innovatie in de regionale journalistiek

Windesheim Online lezen

Samenwerking en innovatie in de regionale journalistiek
Verslag werkconferentie 14 november 2014

Regionale media willen samenwerking, maar de vorm waarin is nog een zoek-tocht. Het is deze zoektocht die vrijdag
14 november centraal stond tijdens de werkconferentie Samenwerking en innovatie in de regionale journalistiek.

In deze digitale nieuwsbrief een verslag in tekst, beeld en video.
 
Inhoud
Samenwerking loont
Werkconferentie leidt tot rijke oogst aan ideeën
Consensus over noodzaak tot samenwerking
Regionale mediacentra: zoveel regio's, zoveel zinnen
Foto's
Meld je aan voor onze LinkedIn groep
Samenwerking loont
Binnen de regio is het niet meer de vraag of regionale mediapartijen met elkaar willen samenwerken. Dat antwoord is eenduidig bevestigend: de wil tot samenwerking wordt er  niet alleen met de mond beleden. Er zijn al tal van voorbeelden waaruit blijkt dat verschillende partijen elkaar steeds beter weten te vinden. Schoorvoetend soms nog, zoekend naar samenwerkingsvormen van meerwaarde die tegelijkertijd recht doen aan ieders eigenheid. De vraag is eerder hoe samenwerking met elkaar en vooral ook met het publiek vorm kan krijgen als nieuwe impuls ter versterking van de regionale journalistiek.
Lees meer en
bekijk de video
 
Jacky de Vries (RTVNH): “Het maakt me niet uit wie het maakt, het gaat mij erom dat de verhalen die er zijn gemaakt worden. Als ik ze zelf niet kan maken, dan wil ik ze faciliteren. Dat is, denk ik, óók mijn taak als regionale omroep. (...)  Nu maken we verhalen online die we anders nooit zouden maken en krijgen we tips die we anders nooit zouden krijgen. Het klinkt een beetje cru, maar we hadden geen publiek, we hadden een regionale omroep waar geen mens naar keek en waar vooral ouderen naar luisterden. Door samen te werken met lokale omroepen en burgerjournalisten creëer je ook iets van een draagvlak."
Werkconferentie leidt tot rijke oogst aan ideeën

"Regio hunkert naar de journalist van morgen." 
"Gezocht: Derk Sauer van de regio."

De wervende taal op de front van het fictieve magazine van de toekomst Overijssel.nl symboliseert de uitkomst van werkconferentie Samenwerking en innovatie in de regionale journalistiek.

Lees meer
Consensus over noodzaak tot samenwerking
De consensus over de noodzaak tot samenwerking is groot tijdens de werkconferentie. De oplossingsrichtingen zijn nog zeer divers. Zo ook de beelden van wat een Regionaal Media Centrum kan inhouden.
Lees meer
 
Flip van Willigen (RMC Twente):
“Een experiment met de driehoek vrijwilligers, betaalde journalisten en studenten journalistiek is er nog niet geweest. Ik vind het interessant om te kijken wat daar uit kan komen”.

Alex Beishuizen (hoofdredacteur a.i. Omroep Friesland):
“Echte samenwerking tussen traditioneel concurrerende media, daar moet je vanuit de top strategische besluiten over nemen."
 
Michiel Bosgra (Studio 040 Eindhoven): “De situatie van nu is dat in een dorp met 10.000 inwoners, dat daar gewoon niets gebeurt. Terwijl er absoluut behoefte is aan journalistiek. Samenwerking tussen regionale media biedt kansen daartoe.”
 
Regionale mediacentra: zoveel regio's, zoveel zinnen
Regionale mediacentrales. “Wat zijn dat eigenlijk”, vraagt Alex Beishuizen zich hardop af. Als er iemand is die het antwoord zou moeten kennen, dan is hij het wel. Beishuizen is als onafhankelijk media-adviseur op dit moment als interim-hoofdredacteur ingehuurd bij Omroep Friesland, onder meer om mee te denken over een Fries mediacentrum. Daarvoor was hij projectleider bij het regionaal mediacentrum in West Brabant en was vervolgens betrokken hij het opzetten van 1Limburg.
Lees meer en bekijk het videoverslag
Reneé van Zanten (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek): “Regionale mediacentra, de definities verschillen, maar het gaat erom dat mediapartijen met elkaar gaan proberen om in een bepaalde community de kwaliteit  van het nieuws te verbeteren. Je ziet dat de invulling verschilt (...) Zet mensen bij elkaar en laat die vooral hele nieuwe dingen doen."
 
Peter Beije (NVJ): “Als je vindt dat de regiojournalistiek belangrijk is, en dan gaat het met name om de controle, de waakhondfunctie in de democratie, dan zou je er vraagtekens bij kunnen zetten of het door commerciële partijen moet gebeuren, want ze slagen er tot nu toe niet in om een verdienmodel neer te zetten dat ze kunnen overleven.”
Foto's
Tijdens de werkconferentie is een groot aantal foto's gemaakt. Klik op de foto om het album te bekijken.
Werkconferentie 14-11
Meld je aan voor onze LinkedIn groep
We maken graag gebruik van dit verslag om je uit te nodigen lid te worden van de LinkedIn groep Journalistieke samenwerking Overijssel. Deze groep is bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën over samenwerking en innovatie in regionale en lokale journalistiek. De groep richt zich op regionale en lokale media in Overijssel en omstreken. De werkconferentie van 14 november is de aanleiding tot het vormen van deze groep.
Meld je hier aan voor de LinkedIn groep
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
© 2014 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer