Nieuwsbrief RAAK 'Doen en Meten' - december 2019
Windesheim Online lezen
Beste lezer,
Hierbij ontvang je de nieuwsbrief over de stand van zaken van het RAAK 'Doen en Meten' project uitgevoerd door het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim.
Aanleiding van het project
De aanleiding voor dit project zijn praktijkvragen van psychomotorisch therapeuten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zij geven aan behoefte te hebben aan valide meetinstrumenten waarmee ze het behandelresultaat vast kunnen stellen en het beloop van de behandeling kunnen volgen. Het integreren van informatie afkomstig van vragenlijsten binnen de behandeling is een onderdeel van Shared Decision Making (SDM). Het bespreekbaar maken van deze informatie geeft de patiënt de mogelijkheid om zelf invloed te hebben op de behandeldoelen in plaats van dit aan de therapeut over te laten.
Doel van het project
Het doel van het project is om stoornis-overstijgende uitkomstmaten van de psychomotorische therapie en bijbehorende meetinstrumenten te selecteren en verder te onderzoeken. Met die meetinstrumenten kan het effect van psychomotorische therapie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gemonitord en geëvalueerd worden. Een ander doel van het project is om de patiëntparticipatie binnen de therapie te versterken.
Patient Reported Outcomes (PROs)
Enthousiaste cliënten, therapeuten, docenten en onderzoekers kozen door middel van focusgroepen en een consensusbijeenkomst voor de volgende vijf uitkomstmaten die het meest van belang zijn in de psychomotorische therapie:
 • Lichaamsbeleving
 • Bewegingservaringen
 • Emotieregulatie
 • Spanningsregulatie
 • Interactie
Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
Bovenstaande PROs zijn door middel van systematisch literatuuronderzoek gekoppeld aan PROMs, bestaande Nederlandse vragenlijsten die een voldoende psychometrische kwaliteit hebben. De beschikbare vragenlijsten zijn onderzocht op inhoud, meetkwaliteiten en hanteerbaarheid. ZIe voor de selectie van de PROMs de link hieronder.
Lees meer
Digital portal
In samenwerking met Roqua, een organisatie binnen het UMCG die zich bezig houdt met de ROM, is een digitale portal ontworpen waarin bovenstaande vragenlijsten zijn opgenomen. Via deze digitale portal kunnen deelnemers de vragenlijsten invullen en kan de therapeut de uitslagen ontvangen om deze  met de patiënt te bespreken. Deze pilot wordt uitgevoerd bij voortvarende en enthousiaste psychomotorisch therapeuten, zowel vrijgevestigd als werkend bij het UMCG-UCP Groningen en Lentis. Het doel van de pilot is het testen van de gebruiksvriendelijkheid van de digitale portal en de vragenlijsten.
 
 
Toekomst
Het onderzoek Doen en Meten loopt tot 1 juni 2020. Aan het eind van dit onderzoek moeten we de volgende zaken geregeld hebben:
 • Wat zijn de uitkomsten van de pilot digitale portal voor wat betreft:
  * evaluatie van gebruik van de vragenlijsten door patiënten en therapeuten
  * evaluatie van ervaring van patiënten en cliënten met Shared Decision Making
 • Verzamelen van data voor het aanleggen van normgroepen voor de geselecteerde vragenlijsten.
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van het inzetten van Experience Sampling Methods (ESM) binnen de psychomotorische therapie. ESM is een vorm van dagboekonderzoek. Dit kan gedaan worden met een papieren dagboekje, maar ook met een app.
Produkten
Om de kennis uit het project te verspreiden in de praktijk, maakt het projectteam produkten. De produkten die gereed zijn of komend jaar beschikbaar zijn, kun je vinden in het PDF-document via onderstaande link.
Lees meer
Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!
Namens de RAAK ‘Doen en Meten’ onderzoeksgroep,
Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn
Hogeschool Windesheim Zwolle

Telefoon: 088-4697765 (secretariaat)
E-mail: a.h.de.haan@windesheim.nl

Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2020 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
...