Windesheim
 
Dit meldden de gastsprekers
Verschillende veelgevraagde sprekers als het gaat om familiebedrijven hebben acte de presence gegeven tijdens het congres.
Joseph Astrachan
Veel familiebedrijven hebben in de loop van decennia een heel mooi track record opgebouwd en kunnen met trots terugkijken op wat ze hebben opgebouwd. Maar helpt je dit als familieondernemer met het beantwoorden van de kansen en bedreigingen die in de huidige dynamische wereld op je afkomen? Dit was de centrale vraag tijdens de eerste key note door Joe Astrachan. Joe, is één van de grondleggers van het familiebedrijvenonderzoek en nu nog als  professor emeritus verbonden aan de Kennesaw State University in de VS.  In zijn lezing benadrukte Joe het belang van het opbouwen van een ‘disruptive capacity’ door te werken aan cohesie. Het is heel belangrijk dat de familie op één lijn zit en dat er groep betrokken eigenaren is dat gezamenlijk optrekt en een actieve rol vervult in het samen met de directie uitwerken van een strategie voor de toekomst. Hij introduceerde de term ‘cohesive consolidated ownership’ als instrument om als familiebedrijf wendbaar en daadkrachtig te blijven.

Timothy S. Mescon
Timothy Mescon is vice-president van de AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Vanuit Amsterdam is hij verantwoordelijk voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De organisatie heeft als missie de betrokkenheid van business scholen met de praktijk te stimuleren, innovatie te versnellen en de impact van business onderwijs te vergroten. Hiervoor hebben zij accreditatie standaarden ontwikkeld waarmee Business Schools hun kwaliteit kunnen aantonen. Vanuit deze positie en aangevuld met zijn academische ervaring aan diverse vooraanstaande Amerikaanse universiteiten, sprak professor Mescon over de noodzaak voor een leven lang leren. Hij identificeerde vier belangrijke componenten: een doorlopend leerprogramma, technologie, toetsen en studiepunten. Om mee te gaan in snel veranderende tijden, of zelfs om te overleven, moeten onderwijsinstellingen buiten kaders denken, een duidelijk positionering hanteren, bovenmatig goed presteren, kwaliteit in uitvoering en creativiteit communiceren naar stakeholders en innovatie in het onderwijs in samenwerking met de bedrijven mogelijk maken.

Kimberly D. Elsbach
Kimberly Elsbach is een hoogleraar aan de Universiteit van California (aan de Davis Graduate School of Management). In haar lezing ging ze in op de redenen waarom mensen zich associëren met organisaties die geen bijzondere mate van prestige hebben. Mensen verbinden zich graag aan prestigieuze organisaties omdat het hun zelfvertrouwen een boost geeft om bij zo’n organisatie te horen. Echter, mensen verbinden zich graag aan minder prestigieuze organisaties omdat het ze de mogelijkheid geeft om hun authentieke ‘zelf’ te zijn en uit te kunnen dragen. Dit heeft vaak te maken met onderliggende waarden die overeenkomen tussen het individu en de organisatie in plaats van het product of de dienst dat de organisatie biedt. De relevantie hiervan voor familiebedrijven is dat ze stakeholders aan zich kunnen binden door hun waarden actief uit te dragen en rituelen en routines te gebruiken om de overeenkomst tussen de waarden van het bedrijf en de stakeholders te bevestigen.   

Josip Kotlar
Josip Kotlar is Associate Professor of Family Business aan de Universiteit van Lancaster (Management School). In zijn keynote lezing ging hij in op drie uitdagingen binnen het onderzoeksveld van familiebedrijven en gaf hij enkele suggesties om hiermee om te gaan. De eerste uitdaging is dat er in onderzoek veel gebruik wordt gemaakt van verschillende definities van familiebedrijven. Dat maakt het lastig om onderzoeksresultaten met elkaar te vergelijken. Een goede definitie zou het onderscheid tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven zo groot mogelijk moeten maken en het onderscheid tussen familiebedrijven onderling zo klein mogelijk. Een tweede bedreiging is dat in het onderzoek veel gebruik wordt gemaakt van veelomvattende  constructen. Zo verwijst het begrip  ‘socioemotional wealth’ naar het sociaal-emotionele welzijn van de familie en de invloed hiervan op beslissingen. Het is daarom zaak om bestaande constructen meer specifiek te maken waardoor ze  beter te  toetsen zijn. Als derde bedreiging noemde Josip dat de wereld snel verandert en familiebedrijven veranderen mee. Een nauwe samenwerking met de praktijk (engaged scholarship) is noodzakelijk om zicht te houden op deze veranderingen.
© 2019 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer