Windesheim
 
Schuif aan bij onze minoren!

Na de zomer starten drie minoren binnen onze voltijd en flexibele deeltijd bachelors Godsdienst Pastoraal Werk en lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing. Ben je al werkzaam binnen het gebied van Theologie en levensbeschouwing, maar wil je je extra verdiepen? Schrijf je in en schuif aan bij één van de los te volgen minoren.


Kerk in uitvoering Zou jij graag willen werken als kerkelijk werker binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Of ben je al werkzaam in de PKN? In de module werk je aan theologische verdieping in praktijksituaties op het gebied van liturgiek, homiletiek, pionieren en kerkrecht. De module besteedt aandacht aan het vormgeven van liturgie en preken, maar ook aan missionaire initiatieven en kerkrechtelijke aspecten bij dergelijke initiatieven.

Levensbeschouwelijke presentie Wil jij vanuit presentie attitude een zingevings- en/of levensbeschouwelijk verdiepende bijdrage leveren in maatschappelijke contexten? In de module ga je aan de slag met de thema’s 'zinvolle betrekkingen aangaan in een complexe context', 'betekenisgericht werken in context' en 'de rol van de professional".


Levensbeschouwelijk ondernemerschap Starten als reli-ondernemer? Leren om een levensbeschouwelijke onderneming op te zetten? Het werkveld vraagt steeds meer om ondernemende levensbeschouwelijke werkers, zowel zelfstandig als binnen een organisatie. In deze module leer je hoe je systematisch en methodisch een eigen onderneming opzet dan wel om een bedrijfsplan te maken voor een organisatie.
 
Daarnaast komen we ook graag naar jou toe voor intervisie bij missionaire presentie en pastoraat. Ga met deze begeleide intervisie aan de slag om een nieuwe kijk te ontdekken op jouw problemen en ontwikkelvraagstukken in je werk op het gebied van religie en samenleving.


© 2019 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer