Windesheim
 
Marchien Timmerman werpt een blik op de zomer

We kijken terug op een veelbewogen schooljaar. We verhuisden van Amsterdam naar Zwolle, zijn nu Theologie Windesheim op de Windesheim Campus in Zwolle.  En hoewel niet voor ieder de overgang makkelijk was, zijn we gewend, en zijn we nu blij met grotere groepen. Ook logistiek is het eenvoudiger ons onderwijs te geven. Vanaf september voeren we ook jaar 4 van het nieuwe programma uit. We zien allerlei mooie ontwikkelingen en opbrengsten van nieuw onderwijs, bijvoorbeeld op het punt van rituelen tijdens Ritueellab, schrijfopdrachten bij Inspiratie & communicatie en Ondernemen. En regelmatig stappen we voor ons onderwijs Windesheim uit. Zo bezochten een aantal van onze studenten Brussel om kennis te maken met andere lerarenopleidingen Godsdienst en Levensbeschouwing en gingen de voltijdstudenten naar Praag voor de Internationale excursie.


We hadden visitatie van onze opleidingen en waren blij met positieve reacties. (eindbeoordeling volgt nog). Dat was een mooie en intensieve samenwerking tussen docenten, studenten en werkveldpartners.

Met ons team en meer en meer met studenten werken we aan nieuwe pr voor onze opleiding. Ook in het verder ontwikkelen van onderwijs willen we steeds vaker samen met studenten werken.

De verbinding tussen student en docent zagen we terug in de grote aanwezigheid van allen bij een mini-symposium als afscheid van docent Harbert Booij. Verderop in de nieuwsbrief blikt Harbert terug op zijn ervaring binnen de opleiding Theologie en Levensbeschouwing.
 
Huis van Inspiratie
We hadden in juni een ontwikkelgesprek met studenten, docenten, visitatiepanel en enkele werkveldpartners. Het ging over profiel en eigenheid van onze opleidingen en hoe we dit (meer) zichtbaar (kunnen) maken te midden van anderen.  Het mooist vond ik de duiding door studenten: “Diversiteit met ruimte om te ademen in het leren”.

Het was zo’n gesprek dat ineens vleugels krijgt. Ieder die aanwezig was, deed mee. In de deelgroepen raakten we geïnspireerd om niet alleen visie en profiel te verwoorden. Maar om ook nieuwe wegen te zoeken en vinden om belangstellenden een kijkje te geven in praktijk en opbrengsten van ons onderwijs. Eigenlijk, zo werd geopperd, is een online omgeving nodig waar mooie opdrachten en opbrengsten uit de praktijk beeldend zichtbaar zijn voor belangstellenden. Een “huis van inspiratie”, waar je een doorkijkje krijgt naar bijv. opdrachten van het vak Ondernemen in context. (het honingproject in Syrisch orthodox klooster, Lichtmomentjes, games in het onderwijs) Of bijvoorbeeld  de opname van mooie rituelen, en getoonde beeldmeditaties en pareltjes van gespreksvoering.


Ik zag ineens voor me hoe het zou lukken, om heel diverse opbrengsten bij vakken in zo’n digitale omgeving bij elkaar te brengen. We hebben beloofd met dit voorstel verder te gaan en anderen erbij te betrekken. Een huis van inspiratie dat in toenemende mate ons nieuwe onderwijs en concrete voorbeelden uit de praktijk zichtbaar zal maken.

Het Huis van inspiratie, als beeld voor onze opleiding en samenwerking met anderen. Zo gaan we op weg naar een nieuw schooljaar. Een goede zomervakantie, met rust en ruimte voor een nieuwe adem en inspiratie.Marchien Timmerman

© 2019 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer