Nieuws uit het lectoraat
Windesheim Online lezen
Kringgesprek in gymzaal
Nieuwsbrief december 2016: lectoraat Sportpedagogiek
 — In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat
Beste lezer,
In uw mailbox treft u vandaag de tweede nieuwsbrief aan van het lectoraat Sportpedagogiek − In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat.
Hiermee houden wij u op de hoogte van onderzoek en activiteiten die wij initiëren en uitvoeren. Wij wensen u veel leesplezier.

Meer informatie?
Meer weten over het lectoraat of vragen of ideeën over ons sportklimaat? Neem met ons secretariaat contact op via 088 - 469 79 68 of mail: c.grootenhuis@windesheim.nl

Aanmelden?
Krijgt u deze nieuwsbrief via een collega of relatie gemaild: via de button ‘Aanmelden’ hieronder kunt u zich abonneren.
Aanmelden nieuwsbrief
 
Inhoud
iCoachKids
Succesvol in topsport én studie: wat moet je daarvoor in huis hebben?
Vakblad LO geeft veilig sport- en beweegklimaat de ruimte
Motivationeel klimaat binnen de les LO
Lopend onderzoek: eerste praktijkervaringen met PBS in sportverenigingen
Voor partners klik op logo
Logo NOC*NSF
iCoachKids
‘Europese trainers en coaches worden te weinig pedagogisch opgeleid.’ Een bericht dat niet alleen in Nederland aandacht krijgt, maar ook internationaal klinkt de roep om meer pedagogisch opgeleide trainers en coaches steeds sterker.
Eerste bijeenkomst iCoachKids Het lectoraat Sportpedagogiek participeert daarom in een Europees project met de naam iCoachKids, waarbij richtlijnen voor Europese coaches worden opgesteld. Deze richten zich op de pedagogische kant van het trainerschap en worden door middel van een online omgeving waar coaches terechtkunnen vertaald naar de praktijk. De aftrap van het project heeft in augustus plaatsgevonden in Leeds.

Vanuit het lectoraat zijn lector Nicolette Schipper-van Veldhoven en kenniskringlid Marieke Fix betrokken bij dit project. Voor informatie over dit project kunt u mailen naar: mfix@landstede.nl
Lees meer over iCoachKids
Succesvol in topsport én studie: wat moet je daarvoor in huis hebben?
Afrondend tweejarig onderzoek (2015-2016): Gold in Education and Elite Sport.
Het internationale project GEES is in de afrondende fase beland. Daarom vond het eindsymposium plaats op 8 december aan de Vrije Universiteit Brussel. Eindresultaten werden gepresenteerd, waaronder een manual met daarin een verzameling 'good practices’ op het vlak van begeleidingstools voor de zogeheten ‘duale carrière’-atleten. De praktijkinvulling van de GEES-resultaten kreeg op 8 december vorm door middel van workshops en discussierondes.
Lees meer over GEES
 
Gees
Vakblad LO geeft veilig sport- en beweegklimaat de ruimte
Zoals bekend vindt er vanuit het lectoraat onderzoek plaats naar het creëren van een sociaal veilig en pedagogisch verantwoord sport- en beweegklimaat op school en in de sport.
Blad LO Daarbij gaat het om het bevorderen van gewenst gedrag en het aanpakken en voorkomen van ongewenst gedrag. Verspreiding van de lopende onderzoeken is van belang en het Magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding bood hiervoor ruimte in de editie van juli 2016 (LO5, jaargang 104).

Het basisartikel van Nicolette Schipper-van Veldhoven gaat in op de missie en visie van het lectoraat en schetst de contexten waarin het onderzoek wordt verricht. De centrale onderzoeksvraag betreft de handelingsbekwaamheid vanuit pedagogisch perspectief door de professional of een andere begeleider binnen de sport of op school. Verder staan in LO5 zowel artikelen die het gedrag van de trainer-coach als dat van de leraar onder de loep nemen. In het artikel van Bronkhorst en Hofenk wordt de sportvereniging als geheel onderzocht en de column benadrukt de verantwoordelijkheid van ons als ‘grenzensteller’. Enkele andere artikelen zijn: Succesvol in topsport én studie; De mbo-student als ambassadeur voor een veilig sportklimaat; en Sportpedagogiek in de praktijk. Het blad is voor KVLO-leden gratis te downloaden.
KVLO-lid? Download het blad via de KVLO-site
Motivationeel klimaat binnen de les LO
Het creëren van een veilig sportklimaat waarin kinderen (fysiek en emotioneel) veilig en met plezier kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, staat al enkele jaren hoog op de politieke en sportieve agenda. Gezien de incidenten die nog steeds met regelmaat op en rondom de sportvelden plaatsvinden, is dit niet meer dan terecht.
In dit artikel gaat auteur Gwen Weeldenburg specifiek in op de situatie binnen de lessen lichamelijke opvoeding (LO).
Lees het artikel
 
Sportmotivatie
Expertisecentrum PBS
 
Lopend onderzoek: eerste praktijkervaringen met PBS in sportverenigingen
Afgelopen jaar heeft het lectoraat samen met het Expertisecentrum PBS een netwerk opgezet met professionals die al actief waren met PBS binnen de sport.
In de vorige editie werd de organisatiebrede aanpak Positive Behavior Support (PBS) beschreven. Deze methode (of onderdelen daarvan) wordt (of worden) kansrijk geacht om verenigingsbreed een pedagogisch verantwoord sportklimaat te creëren. Onlangs is een artikel rondom de eerste ervaringen van PBS binnen de sportsector verschenen in het vakblad Remediaal.
Meer over PBS en sport
Leden kenniskring

Kenniskringleden van het lectoraat op het podium tijdens de installatie van Nicolette Schipper-van Veldhoven. Benieuwd naar onze adviesraad en kenniskringleden? Hier vindt u hun namen.

Adviesraad
Annelies Knoppers - Universiteit Utrecht
Erik Lenselink - NOC*NSF

Jan Doelman - Windesheim
Jeroen van Leeuwen - Sportservice Zwolle
R
ene Momberg - Hanzehogeschool
Robert Agelink - Windesheim
S.L.F. Burgers - De Haagse Hogeschool
T. van der Staak - Landstede
 
Kenniskring
Anne Luderus - De Haagse Hogeschool
Anne Spitse - Windesheim
Arnold Bronkhorst - Windesheim
Frank Jacobs - De Haagse Hogeschool
Geert Geurken - Gemeente Arnhem
Gwen Weeldenburg - Fontys
Harold Hofenk - Hanzehogeschool
Hilde Bax - HvA
Kasper Bakker - HAN
Manon Bakker - HvA
Marieke Fix - Landstede
Nicolette Schipper-van Veldhoven - Windesheim/NOC*NSF
Renske Bongers - Gemeente Arnhem
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Uw gegevens
Lectoraat Sportpedagogiek
Overig
Afmelden
Contact
© 2016 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking