Nieuwsbrief Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn Windesheim april 2017
Windesheim Online lezen
Gezond en Wel met kennis
Nieuwsbrief Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, april 2017
Geachte relatie,

Het onderzoek van het Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn van Windesheim richt zich op vele terreinen. In deze nieuwsbrief willen we u onder meer bijpraten over onze expertise en onderzoek gericht op dementie bij Nederlanders met een migratie-achtergrond, obesitas, de samenwerkende sociale wijkteams en de voorjaarsactie IkPas.


Veel leesplezier!   

Ineke van der Wal
Directeur Kenniscentrum
Gezondheid en Welzijn, Windesheim

 
'Regionale dementiezorg niet cultuursensitief genoeg'
Risico's obesitas onderschat
Animatie samenwerkingsthermometer
Codelab Motiverende Gespreksvoering (MGV) in bedrijf
Samen de schouders eronder
Marc Petit en Gözde Duran versterken ProMemo
Onderzoeksrapport 'Krachten in de wijk gebundeld' over sociale wijkteams
De ontwikkeling van de MOOFIE
Onderzoeksresultaten IkPas 2016
Gözde Duran, coördinator van ProMemo.
 
'Regionale dementiezorg niet cultuursensitief genoeg'
De zorg voor mensen met een migratie-achtergrond én met dementie kan beter als zorgprofessionals meer kennis hebben van andere culturen zegt Gözde Duran van Expertisecentrum ProMemo. Zij pleit voor een eigen plekje voor deze doelgroep binnen de bestaande zorginstellingen.
Lees meer
'Samen de schouders eronder' voor pleegkinderen
Windesheim en Trias onderzochten voor Stichting Kinderpostzegels Nederland hoe we sociale netwerken beter kunnen betrekken bij de ondersteuning van pleegkinderen. Het onderzoek leverde vier producten op: een visie op netwerkbegeleiding, een rapportage van het onderzoek naar de gebruikte methodieken in Nederland, een handreiking om netwerkbegeleiding in te zetten en een bijbehorende toolkit.
Bekijk de 4 producten van het onderszoek
 
ProMemo versterkt met Marc Petit en Gözde Duran
Marc Petit en Gözde Duran versterken sinds enige tijd met hun kennis en ervaring ProMemo, het Expterisecentrum Dementie voor professionals van Windesheim.
Marc Petit komt uit de wereld van dementie, is medeauteur van twee boeken over dit onderwerp en verantwoordelijk voor diverse onderzoeksprogramma's.
Gözde Duran heeft veel expertise op het terrein van cultuursensitief werken en dementie bij Nederlanders met een migratie-achtergrond.
Lees meer over Marc Petit

Lees meer over Gözde Duran
Risico's obesitas worden onderschat
Mensen onderschatten de risico’s van obesitas en dat vertraagt de totstandkoming van een succesvolle behandeling, concluderen onderzoekers, onder wie associate lector Tommy Visscher van Windesheim.
Lees meer over het onderzoek naar obesitas
 


Tommy Visser, associate lector De Gezonde Stad

Animatie met uitleg samenwerkingsthermometer in de zorg beschikbaar
De animatie geeft weer in welke situatie professionals opereren, met welke factoren zij rekening dienen te houden en hoe de samenwerkingsthermometer werkt.
Lees meer
 

Codelab Motiverende Gespreksvoering (MGV) in bedrijf
Sinds 1 februari 2017 is het Codelab Motiverende Gespreksvoering (MGV) in bedrijf. Binnen het Codelab kunnen zorginstellingen hun methodiek op het gebied van het voeren van ‘motiverende’ gesprekken laten beoordelen naar de maatstaven van een internationaal beoordelingssysteem. Zij kunnen gesprekken uploaden waarna deze anoniem worden beoordeeld. Het Codelab MGV is uniek in Nederland en onderdeel van de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam in het Expertise Centrum MGV. Doelstelling van het Codelab is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsborging van MGV in Nederland.
Lees meer over het Expertisecenrum Motiverende Gespreksvoering
Rapport 'Krachten in de wijk gebundeld' over interne en externe samenwerking  sociale wijkteams Zwolle, beschikbaar
Het rapport ‘Krachten in de wijk gebundeld’ is het resultaat van een onderzoek naar de interne en externe samenwerking van de sociale wijkteams in opdracht van de gemeente Zwolle. Het rapport beschrijft de toenemende tevredenheid over de samenwerking binnen de teams en doet een aantal aanbevelingen voor verbetering van de samenwerking tussen de wijkteams en zorgaanbieders.
Lees meer over het onderzoeksrapport over samenwerking
  
De MOOFIE, een interactieve stok die ouderen in beweging moet krijgen
Studenten voeren geregeld onderzoek uit voor opdrachtgevers uit de praktijk om bij te dragen aan innovatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de vraag van Fittebedrijven.nl aan het lectoraat Innoveren met Ouderen om te helpen bij het verder ontwikkelen van MOOFIE, een interactieve beweegstok die het bewegen onder ouderen kan stimuleren.
Lees meer over de MOOFIE

 
IkPas krijgt landelijke erkenning
Ook in 2016 rapporteerde het lectoraat Verslaving weer positieve resultaten over de nationale IkPas-actie. Dit leidde er mede toe dat na een motie in de Tweede Kamer de regering vanaf 2018 deze voorjaarsactie gaat financieren.
Lees meer over de onderzoeksresulataten van IkPas
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
Is deze nieuwsbrief ook interessant voor anderen?
Weet u iemand binnen uw netwerk die mogelijk geïnteresseerd is in de inhoud van deze nieuwsbrief? We stellen het dan bijzonder op prijs als u deze dan naar hem of haar doorstuurt.
Diegene kan zich natuurlijk ook zelf aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze website:
Aanmelden voor de nieuwsbrief Gezond en Wel met kennis
© 2017 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking