Nieuwsbrief Sociale Innovatie juli 2018
Windesheim Online lezen
Nieuwsbrief sociale innovatie
Beste lezer,
Investeren in human capital is de sleutel voor goede en innovatieve producten en diensten. Het klinkt logisch, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn verschillen in wat mensen nodig hebben om hun kwaliteiten optimaal te kunnen inzetten en dat vereist een aanpak waarin aandacht voor verscheidenheid tussen werknemers belangrijk is. Verscheidenheid in wat mensen en organisaties kunnen en willen is daarom een belangrijk inhoudelijk thema binnen veel van onze projecten van het lectoraat Sociale Innovatie. Die verscheidenheid komt ook naar voren in ons diverse palet aan activiteiten waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen. Veel leesplezier!
 
Inhoud juli 2018
Project 'Laat ze niet los' in opdracht van Provincie Overijssel gaat van start
Sociale Innovatie in de logistiek
De governance van Wicked challenges
Nieuwe stappen in het project 'Vrouwen behouden voor techniek'
Seminar 'Omgaan met onzekerheid bij complexe vraagstukken'
Project 'Laat ze niet los' in opdracht van de Provincie Overijssel gaat van start
Het aantal studenten met een functiebeperking en psychische of psychiatrische klachten dat doorstroomt naar MBO niveau 4 en naar het HBO is de afgelopen vijftien jaar sterk gestegen. De participatie op de arbeidsmarkt van vooral de groeiende groep studenten met psychische of psychiatrische klachten blijft echter sterk achter. 
In dit project beogen we bij te dragen aan het vergroten van bewustzijn en kennis bij zowel overheid, onderwijs als werkgevers met betrekking tot succesfactoren en knelpunten bij de overstap naar en het succesvol functioneren van studenten en medewerkers met psychische of psychiatrische klachten op de werkvloer. Project 'Laat ze niet los' is een project dat gaat over een duurzame overstap naar de arbeidsmarkt voor jonge professionals met psychische of psychiatrische klachten.
Lees meer over dit project
Sociale innovatie in de logistiek
In samenwerking met KennisDC logistiek, TNO en andere partners is het lectoraat sociale innovatie gestart met een aantal projecten rondom sociale innovatie in de logistiek.
Binnen de logistieke sector is momenteel een groot tekort aan personeel. Daarnaast is er sprake van een upgrading van de logistieke beroepen op middelbaar en hoger niveau. Veel van het zittende personeel is op dit moment nog te weinig toegerust op de veranderende eisen die in de sector spelen. Dit betekent dat de logistieke sector steviger in zal moeten zetten op opleiding en ontwikkeling om te voldoen aan de veranderende eisen van werk. Een sector die veel vraagt van mensen moet bovendien investeren in aantrekkelijk werkgeverschap om logistieke professionals aan te trekken en te behouden. Deze ontwikkelingen vragen om aandacht voor sociale innovatie.
Lees meer over deze samenwerking
De governance van Wicked challenges
Het onderzoek van projectgroep Wicked Challenges over de governance binnen netwerken die zich bezighouden met Wicked challenges is succesvol afgerond.
Afstudeerder Kevin van der Linden heeft het onderzoek onder leiding van Connie Aarsbergen en Liesbeth Rijsdijk van het Lectoraat Sociale Innovatie uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op netwerken die zich bezighouden met klimaatadaptatie, respectievelijk binnen de Climate Campus regio Zwolle en de Water Sensitive Rotterdam.
Lees meer over dit onderzoek
Vrouwen behouden voor techniek
Er zijn weer nieuwe stappen gezet in het project 'Vrouwen behouden voor techniek'. De inventariserende fase van het project is afgerond met een filmpje en een whitepaper. 
We zijn inmiddels gestart met het werken aan een toolbox. Lees verder over waarom vrouwen de techniek verlaten en over de tweede fase van het project. 
Lees meer
Seminar 'Omgaan met onzekerheid bij complexe vraagstukken'
Dinsdag 29 mei jl. organiseerde het lectoraat Sociale Innovatie in samenwerking met Windesheim Honours College en het Kadaster het seminar “Omgaan met onzekerheid bij complexe vraagstukken”. Deelnemers waren afkomstig uit het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en onderwijs. Dr. Sharon Zivkovic, onderzoeker en oprichter van het Wicked Lab in Australië, verzorgde de keynote door de deelnemers mee te nemen in de wereld van ‘wicked’ vraagstukken en hoe deze aan te pakken. 
Vervolgens waren er drie workshops:
  • "Flooded by information", werd verzorgd door Iris Reimerink van het Kadaster. Met deelnemers werd gekeken hoe de onzekerheid afnam naarmate zij een beter beeld hadden van hoe je het vraagstuk (het in kaart brengen van zonnepanelen) kon aanpakken.
  • "Surviving this situtation", werd begeleid door Deanne Boisvert van de opleiding Global Project and Change Management van het Windesheim Honour College. Zij bracht deelnemers in een situatie waarin ze moesten overleven met beperkte middelen en informatie.
  • "Create coherent action", in een interactieve sessie deelde Renate Postma van de gemeente Zwolle en daarnaast verbonden aan de Climate Campus, hoe de gemeente met een grote groep van belanghebbenden probeert de stad en omgeving klimaatadaptief te maken. Francien Lange (Hogeschool Windesheim) zorgde dat de sessie in goede banen werd geleid.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of heeft u een suggestie voor een thema voor een volgend evenement? Neem dan contact op met Liesbeht Rijsdijk (e.rijsdijk@windesheim.nl).
Profiel
Sociale Innovatie
Logopedia
Voltijd
Verkennen
Wijzig
 
Jouw gegevens
CiskaKruijswijk

Barendrecht
c.kruijswijk@leliezorggroep.nl
Wijzig
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Over ons
Sociale Innovatie
Onderzoekthema's
Overig
Afmelden
Contact
© 2018 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer