nieuwsbrief professioneel samenwerken in de wijk - juni 2016

Windesheim Online lezen
Nieuwsbrief Professioneel samenwerken in de wijk - juni 2016
Geachte relatie,
We naderen met rasse schreden de eindstreep van ons project waarin we op zoek waren naar de factoren die de samenwerking in 1e lijns zorg en welzijn bevorderen en belemmeren. De gevonden factoren hebben we onder andere als basis gebruikt voor een ‘thermometer’, een online diagnose instrument waarmee teams autonoom hun eigen samenwerking èn inzichtelijk kunnen maken èn stappen kunnen zetten in het verdiepen ervan. In deze nieuwsbrief vindt u de verhalen van Inge de Nooijer, Carlijn Steijns en Mirjam Oenema die in de praktijk hebben gewerkt met de papieren proefversie van de thermometer. Ook vindt u er meer informatie over de ontwikkeling van dit instrument. Onze bevindingen over de factoren zijn ook in een lesboek voor HBO zorg en welzijnsprofessionals opgenomen: het Handboek Werken in de Wijk. Tot slot in deze nieuwsbrief ook de aankondiging voor het slotsymposium van ons project, op 8 november aanstaande.
Stand van zaken project
In de periode van februari 2015 tot februari 2016 was de focus van het project gericht op het verbeteren van de samenwerking van professionals met hun omgeving. Daarbij hebben de professionals gebruik gemaakt van de samenwerkingsthermometers-in-ontwikkeling als richtinggevend instrument voor de verbetering. In de huidige derde en slotfase van het project ronden we de ontwikkeling van de samenwerkingsthermometers af en brengen we de ervaren meerwaarde van de thermometers in kaart door 30 professionals en managers te interviewen hierover.
Lees meer
Een betere samenwerking met het informele netwerk
Vanaf het begin van het project stond bij vier van de vijf teams de samenwerking met het informele netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers nog niet of nauwelijks op de agenda. Uitzondering hierop vormde het vijfde team: Berkum, dat bestaat uit verschillende disciplines binnen de thuiszorgorganisatie. De uitkomsten van de samenwerkingsthermometer gaven aanleiding om prioriteit tegeven aan het versterken van de samenwerking met de informele zorg.
De professionals gaven aan nog niet goed voor ogen te hebben welke vormen van vrijwilligerswerk in de wijk aanwezig zijn en hoe de samenwerking met hen vormgegeven zou kunnen worden. Carlijn Steijns, student Toegepaste Gerontologie, ging naar aanleiding van deze uitkomst de dialoog aan met het team en starte een onderzoek onder vrijwilligers in de wijk. Zij bracht daarbij in kaart welke behoeften er bij de vrijwilligers zelf bestaat aan samenwerking met professionals.
Lees het verhaal van Carlijn
Samenwerking tussen professionals onderling

Als vertrekpunt voor het bespreken van de samenwerking hebben de professionals die deelnamen aan ons project de proefversie van de samenwerkingsthermometers ingevuld. Deze thermometers brengen in kaart hoe iedere professional zelf de samenwerking ervaart. Studenten verzamelden en verwerkten de data, die zij daarna weer presenteerden aan het team. Vervolgens werd er door de teamleden een prioritering aangebracht en concrete acties afgesproken. De studenten hebben daarop interventies uitgevoerd met de teams en hiervoor instrumenten aangedragen of zelf ontwikkeld. In een aantal teams zijn de resultaten hiervan geborgd door ze in de jaarplanning op te nemen.

Geïnteresseerd in de ervaringen van de betrokken? Inge Nooijen, coördinator Sociale Kern Teams (SKT’s) in Dalfsen, en Mirjam Oenema, student SPH die de samenwerking van een SKT bestudeerde, vertellen u graag meer!

Lees de ervaringen van Inge Nooijen

Lees de ervaringen van Mirjam Oenema
 
Doorontwikkeling samenwerkings-thermometer
De verschillende teams hebben in het project gewerkt met de samenwerkingsthermometer. Uiteindelijk moet dit instrument natuurlijk breder toegankelijk en gebruikt worden. Daarom zijn we dit moment bezig met een gebruikerscheck en laten we op congressen en symposia een testversie zien om reacties te peilen en het werkveld te attenderen op de komst ervan.
Lees verder
Slotsymposium: save the date!
Dinsdag 8 november 2016 van 12.30 tot 17.30 uur organiseren de lectoraten Innoveren in de Ouderenzorg en Sociale Innovatie i.s.m. hun partners een congres over samenwerking in de wijk. Hoe kun je de samenwerking in je eigen team in de wijk monitoren en verbeteren? Hoe is het met de kwaliteit van samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers? Welke dilemma’s spelen daar? Een middag met nieuwe inzichten, tips en tools.

Zet de datum alvast in uw agenda; na de zomervakanie volgt meer informatie over dit symposium en over hoe u zich kunt aanmelden.
Bijdrage aan handboek
In mei 2016 verscheen het ‘Handboek Werken in de Wijk’ onder redactie van Jean Pierre Wilken en Annemarie van Bergen, over de gevolgen van de recente transities voor het werk van de sociale en zorgprofessional. Een van de hoofdstukken in het boek werd geschreven door Carolien Smits, Joep Hofhuis, Liesbeth Rijsdijk, Monique Mensen en Sjiera de Vries. Zij beschrijven vanuit de internationale literatuur, geïllustreerd met veel voorbeelden, de belangrijke succesfactoren van het interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk. In het hoofdstuk is onder andere gebruik gemaakt van de resultaten van het project ‘Professioneel samenwerken in de Wijk’.
Lees meer
 
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2016 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking