Nieuwsbrief project 'Professioneel samenwerken in de wijk'

Windesheim Online lezen
Nieuwsbrief 
project 'Professioneel samenwerken in de wijk', maart 2015
Met trots presenteren wij de eerste nieuwsbrief van het tweejarig project ‘Professioneel samenwerken in de wijk’ dat in oktober 2014 is gestart.

U leest wat het project inhoudt, over de activiteiten en wie er bij betrokken zijn. Zo kunt u lezen over de ervaringen van Hein Zegwaard, projectleider van het project ‘Welzijn op Recept’ uit Groningen, die een parallel trekt met zijn eigen project.
Wij wensen u veel leesplezier.
 
Het project
Gezondheid en welzijn: een wereld van verschil
De eerste resultaten
Een blik vooruit
Partners
Het project 'Professioneel samenwerken in de wijk'

Nadat onze subsidiegever het regieorgaan SIA in oktober 2014 het groene licht gaf, is het tweejarige project ‘Professioneel samenwerken in de wijk’ van start gegaan. In dit project worden instrumenten ontwikkeld die professionals helpen bij het verbeteren van de samenwerking in de wijk, en daarmee aan betere zorg- en dienstverlening aan cliënten. Het project wordt uitgevoerd door twee lectoraten van Windesheim, samen met een groot aantal partners.

Lees meer
Gezondheid en welzijn: een wereld van verschil
De termen gezondheid en welzijn worden vaak in één adem genoemd. Maar professionals uit deze sectoren hebben een heel verschillende manier van werken merkt Hein Zegswaard van MJD Groningen. Hij wil graag leren hoe hij die samenwerking kan verbeteren. Daarom doet hij mee aan het project ‘Professioneel samenwerken in de wijk.’ In dit artikel licht hij die keuze toe.
Lees meer
 
De eerste resultaten
In onze eerste projectfase zochten we naar de factoren die de samenwerking in de wijk bevorderen dan wel belemmeren. Om daarvan een goed beeld te krijgen spraken we met vertegenwoordigers van de verschillende partijen die bij de samenwerking betrokken zijn. Om zo veel mogelijk informatie te verzamelen zijn verschillende, op de specifieke partij toegesneden, onderzoeksmethodieken ingezet.
Lees meer
Een blik vooruit: fase 2
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen is er binnen het project ´Professioneel samenwerken in de wijk´ tijdens de eerste fase 1 hard gewerkt aan de eerste versies van de indicatorensets en de samenwerkingsthermometers voor professionals. We zijn deze fase aan het afronden en gaan nu verder naar fase 2.
Lees meer
Contact
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief, of over het project zelf, kunt u contact opnemen met projectleider Monique Mensen via e-mail
mwm.mensen@windesheim.nl
 
Over deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die bij het project 'Professioneel samenwerken in de wijk' is betrokken of daar belangstelling voor heeft. 

Aan- of afmelden kan via het sturen van een e-mail naar Elles Veldman: ef.veldman@windesheim.nl
Partners
Windesheim werkt in dit project samen met de volgende partners:

Sanitas Thuiszorg, Driezorg, de Stouwe, Welzijn Mensenwerk, Icare, Medrie, De Kern, MJD, Humanitas, Arts en Zorg, Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen, Movisie, Vilans, Lectoraat Samenlevingvraagstukken VIAA, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet, Denktank 60+Noord,Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Stichting Present, zorgcampus Noorderboog Meppel, Stichting Present Zwolle, Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij, Opleidingen Verpleegkunde, SPH, TG en MWD, V&VN, Lectoraat de Gezonde Stad, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle, gemeente Zwolle, MEE IJsseloevers en WIJZ.

Het project wordt gefinancierd door:
SIA RAAK Publiek, Hogeschool Windesheim en de partners.
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Lectoraat Innoveren in de ouderenzorg
Lectoraat Sociale Innovatie en verscheidenheid
Overig
Afmelden
Contact
© 2015 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer