Nieuws uit het lectoraat
Windesheim Online lezen
Kringgesprek in gymzaal
Nieuwsbrief juni 2016: lectoraat Sportpedagogiek
 — In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat
Beste lezer,
In uw mailbox treft u vandaag de eerste nieuwsbrief aan van het lectoraat Sportpedagogiek − In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat.
Hiermee houden wij u op de hoogte van onderzoek en activiteiten die wij initiëren en uitvoeren. Wij wensen u veel leesplezier.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het lectoraat of heeft u vragen of ideeën over ons sportklimaat? Neem contact op met ons secretariaat via 088 - 469 84 02 of mail naar: wa.vander.wal@windesheim.nl.

Aanmelden?
Krijgt u deze nieuwsbrief via een collega of relatie gemaild: via de button ‘Aanmelden’ hieronder kunt u zich abonneren.
Aanmelden nieuwsbrief
 
Inhoud
Inleiding
Nicolette Schipper-van Veldhoven geïnstalleerd als lector Sportpedagogiek
Onderzoeksagenda lectoraat in het kort
Lopend onderzoek: Transformatie PBS van de school naar de sport …
Lopend onderzoek: Gold in Education and Elite Sport
Onderwijs: kennisborging via minor Veilig Sportklimaat
Adviesraad en kenniskring

Voor partners klik op logo
Inleiding
Sport is populair én sport is goed voor ons. Als samenleving geloven wij in de meerwaarde van sport en bewegen − voor gezondheid, welbevinden en sociale contacten. Maar niet al het goede komt vanzelf … en na incidenten met trainers, spelers en scheidsrechters kwam het thema ‘veilig sportklimaat’ hoog op de politieke én sportieve agenda te staan.
Jongen houdt hand vast De zes sporthogescholen van Nederland, NOC*NSF, CIOS Nederland, Landstede MBO en de gemeenten Arnhem, Rotterdam en Zwolle sloegen daarom de handen ineen en richtten gezamenlijk het lectoraat Sportpedagogiek op. Een lectoraat dat in het bijzonder een bijdrage wil gaan leveren aan de totstandkoming van een pedagogisch verantwoord en veilig sport- en beweegklimaat. De kenniskring bestaat uit diverse vertegenwoordigers van alle betrokken partijen die in het lectoraat Sportpedagogiek (dat een plek heeft gekregen binnen Windesheim) participeren: een multidisciplinair team dat op het vlak van sportpedagogiek én in samenwerking met de praktijk onderzoek ontwerpt, initieert en verricht. Ons doel is dat iedereen kan sporten: veilig én met plezier.
Lees meer over het lectoraat
Nicolette Schipper-van Veldhoven geïnstalleerd als lector Sportpedagogiek
Op donderdag 18 februari werd dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven op Windesheim geïnstalleerd als lector Sportpedagogiek.
We blikken terug op een mooie, leerzame en zeker ook feestelijke bijeenkomst waar Nicolette in haar rede haar visie gaf op het sport- en beweegklimaat in Nederland en de opdracht van haar lectoraat deelde met het werkveld dat op deze dag breed was vertegenwoordigd, naast geïnteresseerden vanuit de hogeschool en daarbuiten.
Lees meer over de lectorale rede
 
Nicolette op het podium
Onderzoeksagenda lectoraat in het kort
De (sportieve) ontwikkeling van een kind wordt beïnvloed door verschillende actoren, ervaringen en ontwikkelingen in de macro-, meso- en micro-omgeving.
De onderzoeksniveaus
Lees meer over de onderzoeksagenda
 
Transformatie PBS van de school naar de sport …
Lopend onderzoek − De in het onderwijs veel gehanteerde aanpak PBS kan mogelijk ook van betekenis zijn voor de sportvereniging.
In toenemende mate richten onderzoekers, beleidsmakers en sportbestuurders zich op het creëren van een veilig en pedagogisch verantwoord sportklimaat. Hoe kan PBS, een binnen het onderwijs ontwikkelde methode waarmee schoolbreed probleem- en pestgedrag voorkomen en aangepakt wordt, in de sportsector worden ingezet?
Lees meer over dit onderzoek
Gold in Education and Elite Sport
Lopend onderzoek − Anne Spitse en Nicolette Schipper-van Veldhoven participeren in samenwerking met NOC*NSF namens Nederland in een Europees project dat gericht is op duale carrières in de topsport.
Topsporters hebben er belang bij dat zij na afloop van hun topsportcarrière een andere maatschappelijke carrière goed kunnen opbouwen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het is vandaag de dag toch nog lastig voor topsporters om dit daadwerkelijk te doen.
Lees meer over dit Europese project
  Logo Gees
Sportkleding wisselen
Kennisborging via minor Veilig Sportklimaat
Onderwijs − In februari is op Windesheim de minor Veilig Sportklimaat gestart: een onderwijspakket van 30 studiepunten (ECTS) verdeeld over 4 modules.
Via de nieuwe minor Veilig Sportklimaat willen wij in de toekomst een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van een veilig en pedagogisch verantwoord sport- en beweegklimaat, in het bijzonder voor kinderen. Dit doen wij door studenten kennis en vaardigheden aan te reiken, zodat zij na hun afstuderen een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons beweeg- en sportklimaat.
Lees meer over de minor
Leden kenniskring

Kenniskringleden van het lectoraat op het podium tijdens de installatie van Nicolette Schipper-van Veldhoven. Benieuwd naar onze adviesraad en kenniskringleden? Hier vindt u hun namen.

Adviesraad
Annelies Knoppers - Universiteit Utrecht
Erik Lenselink - NOC*NSF

Jan Doelman - Windesheim
Jeroen van Leeuwen - Sportservice Zwolle
R
ene Momberg - Hanzehogeschool
Robert Agelink - Windesheim
S.L.F. Burgers - De Haagse Hogeschool
T. van der Staak - Landstede
 
Kenniskring
Anne Luderus - De Haagse Hogeschool
Anne Spitse - Windesheim
Arnold Bronkhorst - Windesheim
Frank Jacobs - De Haagse Hogeschool
Geert Geurken - Gemeente Arnhem
Gwen Weeldenburg - Fontys
Harold Hofenk - Hanzehogeschool
Hilde Bax - HvA
Kasper Bakker - HAN
Manon Bakker - HvA
Marieke Fix - Landstede
Nicolette Schipper-van Veldhoven - Windesheim/NOC*NSF
Renske Bongers - Gemeente Arnhem
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Uw gegevens
Lectoraat Sportpedagogiek
Overig
Afmelden
Contact
© 2016 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking