December 2018
Windesheim Online lezen
Nieuwsbrief Sociale Innovatie
Beste lezer,
Een volle nieuwsbrief dit keer. Het lectoraat Sociale Innovatie is productief! Deze keer leest u vooral over projecten die er op gericht zijn het beschikbare talent van mensen optimaal te benutten.
Wat we niet uitgebreid beschrijven in de nieuwsbrief, maar wat voor de medewerkers van het lectoraat wel erg belangrijk is: we zijn eindelijk weer terug op onze plek! Na een jaar is het X-gebouw, waar wij onze werkkamers hebben, weer geopend. Heerlijk, eindelijk weer ons eigen plekje. Want we zijn dan wel innovatief, maar toch ook gewoontedieren die hechten aan een eigen plek. Of is het toch vooral dat we hechten aan meer ruimte en meer licht?
 
Veel leesplezier in ieder geval namens alle medewerkers van het lectoraat!
 
Sjiera de Vries
Lees hier het hele voorwoord
 
 
Inhoudsopgave
Subsidie voor interventies rond talentbenutting
Syrische vluchtelingen aan het werk
Netwerksamenwerking ingezet voor klimaatadaptatie
De rol van overheden bij ‘wicked’ vraagstukken: twee casestudies
Nieuwe publicatie over aansluiting techniekopleidingen en technische arbeidsmarkt 
Jongeren met psychische of psychiatrische klachten aan het werk
Subsidie voor interventies rond talentbenutting
Het lectoraat Sociale Innovatie krijgt subsidie van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) om te experimenteren met interventies voor talentbenutting in organisaties en het meten van effecten hiervan. Het onderzoek naar interventies voor talentbenutting wordt uitgevoerd in samenwerking met het trainings- en adviesbureau ‘Rendement door Talent’. 
Lees meer over talentbenutting
 
 
Syrische vluchtelingen aan het werk
Hoe zorg je dat het aannemen van een Syrische vluchteling een succes wordt? Onderzoekers van het lectoraat Sociale Innovatie schreven, samen met collega’s van De Haagse Hogeschool en Inholland, een praktisch e-boek om werkgevers daarbij te helpen.
Lees meer over dit onderzoek en de uitkomsten
Netwerksamenwerking ingezet voor klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie is een complexe opgave. Kenmerkend zijn de technische, ruimtelijke, sociale, economische en governance aspecten en de talrijke stakeholders die allemaal verschillende, soms tegengestelde belangen hebben. Hoe kunnen we dan met al die relevante stakeholders ons leefgebied zo aanpassen dat we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering? 
Lees meer over de netwerksamenwerking
 
 
De rol van overheden bij ‘wicked’ vraagstukken: twee casestudies
Veel stakeholders met verschillende, soms tegenstelde belangen, een vraagstuk met maatschappelijke relevantie en urgentie en het ontbreken van een simpele oplossing, dat maakt een vraagstuk behoorlijk complex en misschien zelfs ‘wicked’. Het onderzoek van Windesheim naar ‘wicked’ vraagstukken heeft als doel richting te geven aan de wijze waarop deze kunnen worden opgepakt. Casestudies naar het klimaatvraagstuk van de gemeente Zwolle en het groeiende toerisme in de regio Steenwijkerland leverden hiervoor input. 
Lees meer over de rol van de overheid
 
Nieuwe publicatie over aansluiting techniekopleidingen en technische arbeidsmarkt
Het lectoraat Sociale Innovatie heeft in opdracht van Tech Your Future de afgelopen 4 jaar onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen techniekopleidingen en de technische arbeidsmarkt. Daarvoor hebben we onder andere dialoogsessies georganiseerd, waarin techniekstudenten, opleiders en bedrijven samen aan de slag gaan met de belangrijkste uitdagingen rondom werken in de techniek. De bevindingen en een concreet stappenplan om zelf aan de slag te gaan met de dialoogsessiemethodiek kunt u in deze publicatie vinden.     
Jongeren met psychische of psychiatrische klachten aan het werk
Samen met Deltion College, Expertisecentrum Handicap en Studie en de gemeente Zwolle werken we momenteel aan een uitdagend project. We proberen daarbij meer zicht te krijgen op de knelpunten en succesfactoren bij de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt voor jongeren met psychische of psychiatrische klachten. 
Lees meer over dit project
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Overall
Uw gegevens
Sociale Innovatie
Overig
Afmelden
Contact
© 2018 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer