Alles rondom sportpedagogiek en een veilig sportklimaat
Logo Windesheim Online lezen
Header nieuwsbrief
Sportpedagogiek: update juni 2018
Dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven
Beste lezer,
U ontvangt de tweede nieuwsbrief van de 2e termijn van het lectoraat Sportpedagogiek − In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat (jan. 2018 - dec. 2021). Hiermee houden wij u op de hoogte van onderzoek.
Veel leesplezier!
Nicolette en het team
 
Inhoud
Inleiding
Jaarverslag 2017
Succesvolle subsidieaanvraag ‘Kids First’
Project iCoachKids levert concrete resultaten op
Inhoud leerboek vordert gestaag
Meer informatie lectoraat
Over ons: partners, advies en kenniskring (tweede termijn)
Icon introductie
Inleiding
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de afronding van de eerste termijn en de behaalde resultaten. Het lectoraat is vanaf 1 januari 2018 haar tweede termijn ingegaan, nadat de verlengingsaanvraag eind 2017 is goedgekeurd. De tweede termijn loopt tot december 2021.
Info lectoraat
 
Jaarverslag 2017
Bijgaand treft u het jaarverslag 2017 aan van het Kenniscentrum Bewegen en Educatie van hogeschool Windesheim.
Het lectoraat Sportpedagogiek maakt deel uit van dit kenniscentrum. Informatie over de leerstoel Sportpedagogiek is te vinden onder paragraaf 3.1.4.
Bekijk het jaarverslag
Succesvolle subsidieaanvraag ‘Kids First’
In samenwerking met een groot consortium is de subsidie aanvraag ‘Kids First, towards a pedagogical sport climate’ ingediend bij en gehonoreerd door ZonMw.
Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen en invoeren van een hulpkader om een pedagogisch sportklimaat op clubniveau te realiseren. Het project wordt uitgevoerd bij 8 voetbal- en hockeyverenigingen in vier gemeenten (Zwolle, Arnhem, Utrecht en Rotterdam) met sporters tussen de 12 en 15 jaar.
Lees het hele bericht
Logo iCoachKids
 
Project iCoachKids levert concrete resultaten op
Het lectoraat Sportpedagogiek participeert sinds anderhalf jaar in het internationale project ‘iCoachKids’, dat wordt gefinancierd met Europese geld.
Lees meer over het project
Header Sportpedagogiek
Inhoud leerboek vordert gestaag
Kenniskringleden van het lectoraat Sportpedagogiek en betrokkenen van het landelijke VSK-programma hebben de handen ineengeslagen om de gezamenlijke kennis te bundelen in een leerboek voor het hbo.
Sinds januari loopt het proces gestaag. Momenteel werken bijna 20 auteurs aan hun eigen hoofdstuk rondom de thematiek van een pedagogisch en veilig sportklimaat. Tevens zijn er afspraken gemaakt met een uitgeverij.
Lees meer over het boek
 
Icon informatie
Meer informatie lectoraat
Meer weten over het lectoraat of vragen of ideeën over een veilig sportklimaat? Neem contact op via 088 - 469 79 68 of mail naar: c.grootenhuis@windesheim.nl

Icon Twitter  Aanmelden?
Krijgt u deze nieuwsbrief via een collega of een relatie gemaild: hieronder kunt u zich abonneren.
Nog geen abonnee?
Header over ons
Partners
Naast initiatiefnemer NOC*NSF nemen meerdere partners deel: de Nederlandse academies voor lichamelijke opvoeding, twee mbo-opleidingen en drie gemeenten.
Overzicht van alle partners
 
Adviesraad
Logo LinkedIn  Anke Visser, FCROC
Logo LinkedIn  Annelies Knoppers - UU
Logo LinkedIn  Bert Meijer - Windesheim
Logo LinkedIn  Erik Lenselink - NOC*NSF
Logo LinkedIn  Harry Popken, Gemeente Arnhem
Logo LinkedIn  Geert Geurken, Gemeente Arnhem
Logo LinkedIn  Jeroen van Leeuwen - Sportservice Zwolle
Logo LinkedIn  Remo Mombarg - Hanze
Logo LinkedIn  Robert Agelink - Windesheim
Logo LinkedIn  Rogier van der Sluis, Gemeente Rotterdam
Logo LinkedIn  Thomas van der Staak - Landstede
Kenniskring
Logo LinkedIn  Arnold Bronkhorst - Windesheim
Logo LinkedIn  Corina van Doodewaard - Windesheim
Logo LinkedIn  Douwe van Dijk - HvA
Logo LinkedIn  Emran Riffi Acharki - HvA
Logo LinkedIn  Geert Geurken - Gemeente
Arnhem
 

Logo LinkedIn  Jens van der Kerk - KNVB
Logo LinkedIn  Marieke Fix - Landstede
Logo LinkedIn  Nicolette Schipper-van Veldhoven - lector Sportpedagogiek hogeschool Windesheim
Logo LinkedIn  Renske Bongers - Gemeente Arnhem
Suzette Kaper - Nova College

Header Sportpedagogiek
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Overall
Uw gegevens
Onderzoek
Overig
Afmelden
Contact
© 2018 Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer