Nieuwsbrief Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven editie mei 2018

Windesheim Online lezen

Nieuwsbrief Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

IFERA conferentie
Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven is er trots op dat zij dit jaar van 3 t/m 6 juli het IFERA congres organiseren op de campus in Zwolle, met op 4 juli een speciale dag voor ondernemers.
IFERA is de “International Family Enterprise Research Academy”, een wereldwijd netwerk van onderzoekers op het gebied van familiebedrijven. Het congresthema dit jaar is “Disruptie: continuïteit en duurzame ontwikkeling van een familiebedrijf in tijden van snelle veranderingen”.
 
In de eerste week van juli zullen meer dan 150 onderzoekers uit de hele wereld samen komen om elkaar te ontmoeten en de nieuwste onderzoeksresultaten te presenteren. Op woensdag 4 juli, wordt een aantal prestentaties en workshops verzorgd specifiek voor bedrijfsfamilies en hun opvolgers. Ondernemers, betrokken familieleden en adviseurs zijn van harte welkom om deze dag bij te wonen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden 
 
Editie mei 2018
IFERA conferentie
Onderzoek Raden van Advies bij Familiebedrijven
Inzichten uit de wetenschap
Onderzoeksproject “Samen financieren, samen ondernemen?”
Onderzoek Raden van Advies bij Familiebedrijven
Op vrijdag 16 maart j.l. heeft de feestelijke afsluiting van twee onderzoeksprojecten plaatsgevonden: het RAAK MKB project Raden van Advies in familiebedrijven en het proefschrift naar het functioneren van de Raad van Advies van Judith van Helvert, onderzoeker bij het LEF. 
De belangrijkste taak van een Raad van Advies (RvA) zit eigenlijk al in de naam van het instrument, namelijk het geven van advies. Het is niet de bedoeling dat de adviseurs in de RvA gaan zitten op de stoel van de ondernemer en deelnemen aan de strategische besluitvorming, maar dat ze deelnemen aan de voorbereiding daarvan door het stellen van kritische vragen, door het aanbieden van alternatieven, door de kennis van de directie aan te vullen met hun eigen expertise en door een aanbeveling te doen voor of tegen een bepaalde beslissing. Hierbij is het van belang dat er zowel gevraagd èn ongevraagd advies wordt gegeven, zodat eventuele bedrijfsblindheid wordt voorkomen. 
Lees het hele artikel
Inzichten uit de wetenschap
In dit artikel identificeren de auteurs management lessen die we kunnen leren van succesvolle, innovatieve Duitse Mittelstand bedrijven. 
Deze groep bedrijven, naar schatting bestaande uit 1000 tot 1500 bedrijven, dragen disproportioneel bij aan het creëren van werkgelegenheid, omzet en export. Ze investeren veel in R&D (gezamenlijk voor ongeveer een zevende van de totale Duitse investeringen in R&D) en ze zijn leidend in de aanvraag en het houden van patenten (gemiddeld 30 per 1000 medewerkers). Mittelstand bedrijven worden gedefinieerd als Duits van oorsprong, over het algemeen met een MKB omvang, die worden gecontroleerd en in eigendom zijn van één familie en wereldwijd actief.

De auteurs beargumenteren dat het niet gaat om één specifieke activiteit, maar om een speciaal Mittelstand ecosysteem bestaande uit 6 kenmerken, die bijdragen aan het innovatievermogen en het succes van deze bedrijven. Dit inzicht is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, aangevuld met interviews en secondaire bronnen. De kenmerken worden in het volledige artikel nader toegelicht.
Lees het hele artikel
Onderzoeksproject “Samen financieren, samen ondernemen?”
Eigendom en besluitvorming in het MKB familiebedrijf. Projectplan RAAK MKB.
In dit project verricht het lectoraat Familiebedrijven van hogeschool Windesheim samen met de Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, CUMELA, de Jong & Laan en MKB familiebedrijven praktijkgericht onderzoek naar financiering en besluitvorming bij MKB familiebedrijven.

Dit project heeft tot doel om samen met de projectpartners nieuwe kennis te ontwikkelen rond zelf-financiering en besluitvorming in MKB familiebedrijven. De kennis die uit dit project voortkomt beoogt daarmee het handelingsvermogen van eigenaren en directieleden te vergroten en zelf-financiering als mogelijke financieringsbron effectiever te maken.
Lees het hele artikel
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2018 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer