Blijf op de hoogte van alles rondom sportpedagogiek en een veilig sportklimaat
Windesheim Online lezen
Kringgesprek in gymzaal
Nieuwsbrief juni 2017: lectoraat Sportpedagogiek
Beste lezer,
In uw mailbox treft u vandaag de derde nieuwsbriefeditie aan van het lectoraat Sportpedagogiek − In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat.
Nicolette Schipper-van Veldhoven Hiermee houden wij u op de hoogte van onderzoek en de activiteiten die wij initiëren en uitvoeren. In deze derde editie van de nieuwsbrief gaan we in op de hernieuwde aandacht voor seksuele intimidatie binnen de sport, het beleid in Arnhem, een veilig sportklimaat in het mbo, de rol van de ouders en meer! Ik wens u veel leesplezier.

Lector dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven


Meer informatie?
Meer weten over het lectoraat of vragen of ideeën over ons sportklimaat? Neem met ons secretariaat contact op via 088 - 469 79 68 of mail: c.grootenhuis@windesheim.nl

Aanmelden?
Krijgt u deze nieuwsbrief via een collega of een relatie gemaild: via de blauwe button hieronder kunt u zich abonneren.
Nog geen abonnee?
 
Inhoud
Seksuele intimidatie binnen de sport
Scholingstraject als spin-off van het lectoraat
Pedagogisch sport- en beweegbeleid krijgt zijn plek in Arnhem
Uitwisseling: de allereerste gemeentelijke netwerkdag in Arnhem
Beweegprofessionals en hun masteronderzoek
Europese uitwisseling van voorlichtingsmateriaal voor ouders in de sport
Veilig sportklimaat in mbo krijgt steeds meer vorm
Succesvol in topsport én studie: het nieuwe handboek als leidraad
Agenda, adviesraad en kenniskring
Voor partners klik op logo
Naast initiatiefnemer NOC*NSF nemen meerdere partners deel: de Nederlandse academies voor lichamelijke opvoeding, twee mbo-opleidingen en drie gemeenten.
Logo NOC*NSF
Seksuele intimidatie binnen de sport
Wie op de mediahype van de afgelopen maanden afgaat, zou denken dat seksuele intimidatie in de sport een nieuw thema is en dat er nog weinig onderzoek naar deze thematiek heeft plaatsgevonden.
Het tegendeel is echter waar. Binnen het lectoraat Sportpedagogiek loopt een groot promotieonderzoek naar ‘interpersonal violence and sport’. En we doen meer ...
Meer weten?
 
Scholingstraject als spin-off van het lectoraat
Nadat het lectoraat Sportpedagogiek op de Dag van het Sportonderzoek in 2016 een presentatie heeft gegeven, hebben wij gesprekken gevoerd met het Huis voor de Sport Groningen.
In de gesprekken stond een kennistransfer van het gedachtegoed vanuit het lectoraat centraal. Het initiatief voor een nieuw scholingstraject was hiermee geboren.
Meer ervaren?
Logo Sport Arnhem
Pedagogisch sport- en beweegbeleid krijgt zijn plek in Arnhem
In Arnhem staat de kwaliteit van het jeugdsportaanbod hoog op de agenda en wordt het belang dat wij hechten aan een veilig sport- en beweegklimaat zichtbaar.
Sinds 2015 participeert de gemeente in het lectoraat. Arnhem besteedt dan ook veel aandacht aan het thema ‘veilig sport- en beweegklimaat’. Een proces waar een lange adem voor nodig is. In Arnhem zetten wij tegelijkertijd in op meerdere niveaus, vaak in samenhang met elkaar.
Wat doet de stad?
 
Uitwisseling: de allereerste gemeentelijke netwerkdag in Arnhem
Op 9 februari was het zover: op die dag vond de eerste gemeentelijke netwerkdag in Arnhem plaats. Een dag vol inspiratie en eentje om met elkaar kennis te maken.
Deze dag werd georganiseerd om samen van gedachten te wisselen en dus kwamen op 9 februari de gemeenten Zwolle, Breda, Rotterdam, Amersfoort, Venlo, Tilburg en Arnhem bijeen om in gezamenlijk verband de thema’s veilig sportklimaat (VSK) en sportpedagogiek te bespreken.
Wie waren er?
Beweegprofessionals en hun masteronderzoek
Masteronderzoek: bruggen slaan tussen bewegingsonderwijs en de jeugdsport
Zegel Topopleiding Op 1 september 2017 start de derde lichting met de master Physical Education and Sport Pedagogy (PESP). Ondertussen studeert de eerste lichting af. Er is veel gebeurd en genoten, bestudeerd en onderzocht. Inmiddels stort de eerste lichting zich op het afstudeeronderzoek. Voor welke onderwerpen kiezen de studenten?
Bekijk alle titels
Europese uitwisseling van voorlichtingsmateriaal voor ouders in de sport
Jonge kinderen zijn geheel afhankelijk van de steun van hun ouders om deel te nemen aan de georganiseerde sport.
Naast betalen van lidmaatschap en sportkleding en het regelen van vervoer, hebben ouders ook een ondersteunende psychologische rol. Helaas blijkt dat ouders niet altijd goed op de hoogte zijn hoe zij hun kind op adequate wijze voor, tijdens en na het sporten kunnen ondersteunen.
Nieuwsgierig?
 
Ouder en sportdocent
Fimpje symposium
CIOS bij een VSK-symposium
 
Veilig sportklimaat in mbo krijgt steeds meer vorm
In september 2016 zijn CIOS Haarlem, CIOS Heerenveen en Landstede Sport & Bewegen gestart met het project ‘Een veilig klimaat in onderwijs en sport’.
Via het project wil men een nieuwe aanpak ontwikkelen waarbij de drie opleidingen ondersteuning aan sportverenigingen in de regio bieden bij het ontwikkelen en borgen van een veilig sportklimaat (VSK).
Wat is de aanpak?
Succesvol in topsport én studie: het nieuwe handboek als leidraad
Het internationale project Gold in Education and Elite Sport is afgerond en het Europese Handbook for Dual Career Support Providers is gepubliceerd.
Het nieuwe handboek bevat een handige samenvatting van de meest belangrijke uitkomsten van het GEES-onderzoek, bestaande uit competentieprofielen van 'Duale carrière' (DC)-atleten en van DC-begeleiders, plus een verzameling van practice-based methodes en instrumenten.
Hoe nu verder?
 
GEES
Banner agenda
Poster symposium
 
Poster DSO
Banner over ons
Kenniskring lectoraat
Onze kenniskringleden op het podium tijdens de installatie van Nicolette Schipper-van Veldhoven. Benieuwd naar de adviesraad en kenniskring. Hier vindt u hun namen en LinkedIn-profiel.
 
Adviesraad

Logo LinkedIn  Annelies Knoppers - Universiteit Utrecht
Logo LinkedIn  Bert Meijer - Windesheim

Logo LinkedIn  Erik Lenselink - NOC*NSF
Logo LinkedIn  Jeroen van Leeuwen - Sportservice Zwolle
Logo LinkedIn  
Remo Mombarg - Hanze
Logo LinkedIn  Robert Agelink - Windesheim
Logo LinkedIn  Son Burgers - De Haagse Hogeschool
Logo LinkedIn  Thomas van der Staak - Landstede

Kenniskring

Logo LinkedIn  Anne Luderus - De Haagse Hogeschool
Logo LinkedIn  Anne Spitse - Windesheim

Logo LinkedIn  Arnold Bronkhorst - Windesheim
Logo LinkedIn  
Douwe van Dijk - HvA
Logo LinkedIn  Frank Jacobs - De Haagse Hogeschool
Logo LinkedIn  Geert Geurken - Gemeente
Arnhem

Logo LinkedIn  Gwen Weeldenburg - Fontys

 
Kenniskring

Logo LinkedIn  Harold Hofenk - Hanze
Logo LinkedIn  Hilde Bax - HvA

Logo LinkedIn  Jens van der Kerk - KNVB
Logo LinkedIn  
Kasper Bakker - HAN
Logo LinkedIn
 Marieke Fix - Landstede
Logo LinkedIn  Nicolette van Veldhoven - Windesheim/NOC*NSF
Logo LinkedIn  Renske Bongers - Gemeente Arnhem

Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Uw gegevens
Lectoraat Sportpedagogiek
Overig
Afmelden
Contact
© 2017 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking